Wie is meester Bert     Wat doet meester Bert       Hoe werkt meester Bert       Contact met meester Bert     De blog van meester Bert
Hoe werkt meester Bert?

1. Vraag

U komt als ouder(s)/verzorger(s) met uw specifieke vraag/vragen. In een gratis intakegesprek proberen we samen tot een goede beeldvorming te komen, een goede oordeelsvorming en besluiten we samen wat de beste vervolgstappen kunnen zijn.


2. Screening en plan

Om tot een goede beeldvorming te komen, volgt een zorgvuldige screening van de leerling. Deze vindt plaats aan het begin van een trimester en wordt - indien nodig – herhaald in een nieuw trimester. Dankzij dit op uw vraag gerichte onderzoek kan een persoonlijk plan worden gemaakt waarmee de leerling en ik aan de slag gaan.


3. Trimesters

Als meester Bert werk ik in zogenaamde trimesters. In deze periodes van drie maanden ga ik met de leerling aan de slag. De leerling krijgt mij minimaal één keer per week en maximaal twee keer per week te zien.

Vaker dan twee keer is wel te bespreken, maar niet raadzaam. De leerling moet in een week niet uitsluitend met school(werk) bezig zijn.

Om die reden zal de leerling slechts in uitzonderlijke gevallen extra huiswerkopdrachten meekrijgen.

In de zomervakantie kan een leerling worden opgegeven voor de zogenaamde zomerschool. In een korte periode wordt dan intensiever aan een bepaalde leerachterstand gewerkt.


4. Evaluatie

Tijdens het trimester blijft u continue op de hoogte van de resultaten van de leerling. Tussentijds kunt u altijd vragen stellen over de voortgang.

Als ouders én school het op prijs stellen, kunnen het plan van aanpak en de resultaten met de school van de leerling worden gedeeld en/of besproken.

Na afloop van het trimester is er een evaluatiegesprek met u als ouder(s)/verzorger(s). Leerling en ouders krijgen volop de kans te laten weten hoe ze terugkijken op het traject. Ook meester Bert wil blijven leren!
Tijdens het evaluatiegesprek worden de behaalde resultaten bekeken, beoordeeld en wordt besproken of continuering gewenst is.
Na een trimester kan de begeleiding gestopt worden. Dit kan niet tijdens een trimester.

U weet dus vooraf – ook qua kosten - waar u aan toe bent en bepaalt samen met meester Bert of voortgang van de begeleiding gewenst is.

Na afsluiting van het traject blijft er altijd de mogelijkheid om mij als meester Bert te raadplegen en ik hoor sowieso graag hoe de leerling zich verder ontwikkelt. Dus ook voor goede nazorg bent u bij meester Bert op het juiste adres.


5. Kosten

Ik hanteer een uurprijs van € 35,--

Uitgaande van een periode van 3 maanden, zullen er 12 à 13 lessen (uitgaande van één les per week) worden gegeven in deze drie maanden.
De helft van de kosten betaalt u aan het begin van het trimester vooruit en de andere helft na afloop van die drie maanden.

Tijdens schoolvakanties gaan de lessen (deels) door.

Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor de leerling niet kan komen.
Zou u dit uiterlijk op de dag van onze lesafspraak vóór 8.30 uur willen melden?
Er is sprake van een strakke planning en meester Bert maakt graag van de gelegenheid gebruik om voor een andere leerling tijd en ruimte vrij te maken. Afmeldingen na genoemd tijdstip ben ik helaas genoodzaakt in rekening te brengen.

In een zogenaamde ‘inhaalweek’ kan een gemiste les (maximaal één per maand) worden ingehaald.


6. Locatie

Indien mogelijk wordt de leerling thuis begeleid, of stelt meester Bert een alternatieve locatie voor in Veenendaal.Lees hier de blog van meester Bert. Of neem hier contact op.
© Met meester Bert verder   |   Foto's meester Bert: Klasine4you   |   Website: JZD